DANK JE WEL, JOS

Op 10 januari overleed oud koor- en bestuurslid Jos Boudry. Hij was meer dan een gewoon koorlid. Als vroegere koster-organist van Avelgem was Jos een echte ‘levenskunstenaar’ die hield van het leven, het mooie en de mensen. Dit uitte zich vooral in zijn artistiek talent met zijn kunstwerken van glas- en spiegels-in-lood en niet in het minst in de schitterende bloemstukken waarmee hij steeds weer de kerk en tal van kooroptredens kleur wist te geven. Jos was ook en vooral een vriend van mensen. Tot op het laatst kende zijn dienstbaarheid voor buren en medemensen geen grenzen. Wie Jos kende of ontmoette, weet dat een kwinkslag of een ludieke noot veraf was.

Jos was gedurende 40 jaar lid van het Sint-Martinuskoor, dit van 1959 tot 1999. Samen met de toenmalige koordirigent Gaby Van De Weghe bouwde hij vanaf 1962 mee aan het huidige volwaardig gemengd koor. Hij werkte o.a. mee aan tal van uitzonderlijke optredens in vieringen en concerten en aan de verbroedering met Duitse Männergesangverein uit Ettenheim. Toen Gaby Van De Weghe stopte als dirigent in 1990 nam Jos, samen met Hilde Lanneau, tijdelijk het koorleiderschap op zich tot de aanstelling van de nieuwe dirigente Marieke Missine in 1991. Na zijn afscheid als koor- en bestuurslid in 1999 bleef Jos heel nauw verbonden met het koor. Zijn interesse in waar we mee bezig waren, bleek ook duidelijk uit zijn engagement om bij elk optreden te zorgen voor een uitzonderlijk mooie bloemendecoratie. Tenslotte stond Jos ook nog heel veel jaren altijd opnieuw paraat om het koor bij te staan als hulpdirigent bij tal van begrafenissen.

Jos kende en bezat de kunst om goed en mooi te leven en kon dit als geen ander omzetten in ware ‘levenskunst’. We zijn hem dan ook heel dankbaar voor de tijd, de vriendschap, de muziek … die wij gedurende zoveel jaren met hem mochten delen.

Gepubliceerd door