TIJDELIJKE STOPZETTING VAN DE REPETITIES

STRENGERE REGELS VOOR ZANGKOREN

Je hebt ongetwijfeld vernomen dat de regering de maatregelen voor o.a. de culturele sector heeft verstrengd.

We gingen te rade bij Koor&Stem om te kijken wat de verstrengde maatregelen precies betekenen voor zangkoren. We lezen er volgende: “Het nieuwe Ministerieel Besluit bepaalt dat culturele activiteiten een zgn. flexibele densiteit moeten hanteren, het aantal m² per persoon. De oppervlakte van je ruimte bepaalt met andere woorden hoeveel personen mogen deelnemen. Code rood vereist dat je als organisator een oppervlakte van 10m² per persoon moet voorzien.” Dit betekent dus dat wij bijv. in de ridderzaal maar met maximaal 6 personen mogen repeteren. In de kerk kunnen wij meer mensen plaatsen, maar iedereen moet over 10m² beschikken i.p.v. de huidige 4 m². Het lijkt ons niet evident om in dergelijke omstandigheden vlot te repeteren. Momenteel bevinden we ons bovendien in een epidemiologisch gevaarlijke situatie. De besmettingsgraad is exponentieel toegenomen en het aantal ziekenhuisopnames, ook voor intensieve zorgen, blijft gevaarlijk stijgen. Het virus is momenteel opnieuw sterk verspreid. De geest van de verstrenging en de oproep van de regering zijn duidelijk: men wil het aantal niet-noodzakelijke contacten zoveel mogelijk beperken. 

TIJDELIJKE STOPZETTING VAN DE REPETITIES

Daarom hebben wij na overleg met het bestuur en de dirigenten beslist om tijdelijk de repetities stop te zetten. De huidige maatregelen gelden t.e.m. 19 november. Voorlopig zullen wij dus niet meer repeteren tot na die datum. Of wij opnieuw zullen kunnen opstarten op dinsdagavond 24 november zal uiteraard afhangen van hoe een en ander evolueert. Wij volgen de berichtgeving op de voet en houden jullie in elk geval op de hoogte.

Hou het ondertussen veilig en gezond en pas goed op jezelf en wie je omringt.

Muzikale groet en hopelijk tot gauw, Het bestuur  

Gepubliceerd door